Oudertevredenheid

 

We vinden het belangrijk om te weten hoe ouders onze school beleven en waarderen. Daarom hebben we in 2009 een oudertevredenheidspeiling laten uitvoeren door de organisatie Scholen met Succes. En inderdaad met succes: maar liefst 88% van de ouders/verzorgers heeft meegedaan aan de peiling. Dat betekent dat ouders een dergelijk onderzoek ook belangrijk vinden!

 

Hans Giltaij (MR-lid van de oudergeleding van de locatie Sint Joris) heeft een analyse gemaakt van de resultaten van de oudertevredenheidspeiling en onze positie ten opzichte van de referentiegroep. De analyse van Hans is hieronder in te zien.  Wij willen Hans heel hartelijk danken voor zijn inzet!