Inspectierapport

 

Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun school onderwijs van voldoende kwaliteit aanbiedt. Daarom is er de onderwijsinspectie, die toezicht houdt op de onderwijskwaliteit van scholen. Daarnaast houdt de inspectie toezicht op de naleving van de wettelijke vereisten, de rechtmatige besteding van middelen, het financieel beheer en de financiële positie van scholen.

 

Inspectie van het Onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapIeder jaar kijkt de onderwijsinspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft.

 

In het schooljaar 2008-2009 heeft onze school bezoek gehad van de onderwijsinspectie. De conclusie van de inspectie:

 

RKBS De Tafelronde heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

 

U kunt de volledige rapportage over onze school vinden op de site van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl. U kunt het rapport ook op onze eigen website bekijken of downloaden.